Ta strona używa plików cookies.
   Informacje o cookies
ROZUMIEM
Skocz do zawartości
HOW?!

Regulamin Forum

Rekomendowane odpowiedzi

Właściciel

logo.png
 

Regulamin Forum:

 

§1. Postanowienia Ogólne:

 • Rejestrując się na Forum, oświadczasz, iż zapoznałeś się z niniejszym regulaminem i zobowiązujesz się go przestrzegać oraz ponosić konsekwencje w przypadku jego naruszenia. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności przestrzegania go.
 • Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto na Forum.
 • Udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom jest zabronione.
 • Zabrania się tworzenia kont zawierających w nazwie użytkownika nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg, zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej, pornograficznej, religijnej lub nawiązującej do innych stron internetowych i serwerów konkurencyjnych sieci. W szczególności zabronione są nazwy kojarzące się z faszyzmem, nazizmem, antysemityzmem, komunizmem i propagowaniem nienawiści.
 • Użytkownik konta powinien mieć świadomość, że niektóre zachowania pozornie niegroźne, bo mające miejsce w świecie wirtualnym, są również przestępstwem. Groźby, które zagrażają bezpieczeństwu osoby, publikowanie czyichś danych osobowych bez jego zgody, namawianie do cyberseksu, rozpowszechnianie pornografii, piractwo, plagiatowanie - konsekwencje tego mogą być poniesione nie tylko na Forum. 
 • Zakazuje się posiadania jakichkolwiek rang funkcyjnych (wyższych niż Użytkownik) na innych Forach/serwerach, w przypadku starania się o którąkolwiek z rang na Pykownia.pl.
 • Zabrania się dodawania muzyki w profilu, w której jest nadmierna ilość przekleństw.
 • W przypadkach, gdy Użytkownik wykazuje jakiekolwiek przejawy działań, które mają na celu negatywnie wpływać na atmosferę panującą na Forum, odbierać przyjemność z jego przeglądania bądź, gdy oczernia Forum (lub Użytkowników/Administrację), wypowiada się w sposób bardzo nieprzychylny bez poparcia swoich słów konkretnym dowodami - Administracja ma prawo ukarać takiego Użytkownika ostrzeżeniem o wartości 10, równoznacznym ze zbanowaniem. W tym punkcie nie zakazujemy Użytkownikom wyrażać własnej opinii, nawet, jeżeli ma być ona negatywna, ale wyrażać swoją opinię można w kulturalny i przyzwoity sposób - należy mieć to na uwadze.
 • Wysokość nakładanych kar jest uznaniowa i zależy wyłącznie od decyzji Administracji, która nie podlega negocjacjom, ale istnieje możliwość odwołania się zarówno od kary, jak i jej wysokości.
 • Wszelkiego rodzaju zachowania, wypowiedzi lub treści, które będą miały na celu podjudzanie kogoś przeciwko komuś, namawianie do nienawiści lub ośmieszania danej osoby bądź też nawet jawna dyskryminacja i "tępienie" danego Użytkownika -  mogą zostać ukarane nawet banem na forum.
 • Na całym Forum i we wszystkich jego elementach (należą do nich: Czatbox, skrzynka wiadomości prywatnych, profil Użytkownika, Kluby) obowiązuje zakaz udostępniania: 
        - treści rasistowskich, faszystowskich i nawiązujących do innych ideologii totalitarnych
        - treści i linków do treści oraz stron z materiałami o charakterze pornograficznym
        - treści erotycznych - przez erotykę rozumiemy wszystkie treści i linki do treści oraz stron z materiałami o charakterze dwuznacznym
        - treści obrażających czyjąś godność religijną
        - treści dla osób pełnoletnich lub informujących o używkach, które są zakazane lub częściowo zakazane na terenie RP
        - treści obrażających Użytkowników Forum
 • Gracz ma 7 dni na odwoływanie się od wszelkich kar w dziale na forum specjalnie  do tego przeznaczonym. Po upływie tego czasu odwołania będą odrzucane.
   

§2. Tematy & posty:

 • Nazywaj tematy zgodnie z ich treścią.
 • Przed napisaniem tematu, sprawdź czy podobny już nie istnieje.
 • Jeżeli temat został zamknięty lub usunięty, nie zakładaj go ponownie, zgłoś post/napisz do Administracji z zapytaniem, co było powodem takiej decyzji.
 • W każdym temacie panuje absolutny zakaz:
        - spamowania oraz pisania postów nie na temat
        - wszelkiego rodzaju kłótni oraz prowokacji do nich, gróźb, pomówień, złośliwych komentarzy i uwłaszczania godności osobistej
        - wulgarnego wypowiadania się
        - pisania postów emanujących zawiścią, zazdrością, mających na celu ubliżenie lub obrażenie Użytkownika/jego rodziny 
        - umyślnego rozciągania postów
 • Zabrania się pisania w tematach nieaktywnych od 7 dni (nie dotyczy: HydePark).
 • Zakazuje się udostępnianie odnośników do stron zawierających tzw. straszaki (screamery)/nadmierne wulgaryzmy/epatujące erotyką, przemocą.
 • Zabrania się celowego nabijania reputacji drugiemu Użytkownikowi.
 • Jeżeli twoje podanie zostało odrzucone, następne możesz napisać dopiero po tygodniu.
 • Zakazuje się wypowiadania w swoich podaniach.
 • Zabrania się spamowania postami w działach (o tym, czy osoba spamuje - decyduje Administracja).
 • Nie pisz posta pod postem, od tego jest opcja "Edytuj".
 • Każdą wypowiedź w podaniu poprzyj przynajmniej trzema argumentami. Powody typu: "to co wyżej'', "powody up'' itp. również będą karane.
 • Staraj się pisać wypowiedź "własnymi słowami", nie kopiuj wypowiedzi innych Użytkowników.
 • Gracz zobowiązany jest do przestrzegania kultury słowa w swoich wypowiedziach oraz do stosowania zasad poprawnej pisowni, ortografii i interpunkcji.
 • Zakaz używania koloru czerwonego - ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla Administracji. 
 • Nie pisz CAPS LOCK'iem.
 • Staraj się, by twoje wypowiedzi były przejrzyste i czytelne.


§3. Ostrzeżenia (warny):

 • O tym, czy użytkownik dostanie upomnienie/warna, decyduje Moderator lub Administracja.
 • Za złamanie któregokolwiek punktu Regulaminu użytkownik może zostać/zostaje ukarany ostrzeżeniem.
 • Zakazane jest dawanie ostrzeżeń poprzez osobę pełniąca niższą rangę, osobom pełniącym wyższą.
 • Każdy Użytkownik pełniący funkcję od admina wzwyż ma obowiązek odrobienia otrzymanego ostrzeżenia w czasie nie dłuższym niż okres dwóch tygodni. Od rangi opiekun wzwyż czas ten wynosi tydzień. W innym przypadku Użytkownik traci pełnioną funkcję/rangę.
 • Każdego warna można odpracować - kliknij tutaj.
 • Użytkownik ma prawo odwołać się od warna. Aby to zrobić, musi napisać do kogoś z Administracji we wiadomości prywatnej.
 • Każdy Użytkownik posiadający 10 warnów, otrzymuje bana na forum bez możliwości odrobienia go. Tworzenie multikont skończy się banem, zgodnie z Regulaminem. 
 • Warn werbalny (słowny) służy do informowania użytkownika o złamaniu regulaminu - nie ma on żadnej wartości i nie trzeba go odpracowywać.
 • Każde pozytywne działanie na korzyść sieci może być nagradzane usunięciem warna przez Administrację.
   

§4. Avatary, tło profilu i sygnatury:

 • Zabrania się używania avatarów, tła profilu i sygnatur z treściami wulgarnymi, rasistowskimi, erotycznymi, obrażających czyjąś godność religijną, bądź nawiązujących do nienawiści, oraz takimi, które ogólnie zostały przyjęte za niewłaściwe.
 • Administracja może usunąć avatar/tło profilu/sygnaturę, jeśli uzna je za niewłaściwe - bez podawania przyczyny.
 • Treść nie może zawierać reklam innych stron/serwerów.
   

§5. Reklamowanie Sieci:

 • Jeżeli wykonujemy reklamy, to nick z Naszego Forum musi być choć odrobinę podobny na innym Forum.
 • Zabrania się wykonywania reklam przez bota.
 • Zabrania się robienia reklam na Forach, które nie posiadają działu do reklamowania.
 • Zabrania się wykonywania reklam na Forach posiadających darmową domenę.
 • Nazwa tematu powinna brzmieć "Pykownia.pl - Popykaj razem z Nami" (jeżeli nie łamie ona Regulaminu danego Forum).
 • Temat z reklamą Naszego Forum musi być widoczny, bez logowania się.
   

§6. Postanowienia końcowe:

 • W przypadku zostania zbanowanym na Forum/serwerze, osobie nie przysługuje zwrot kosztów oraz traci posiadane rangi bezpowrotnie.
 • Jeżeli znalazłeś treść naruszającą Regulamin, zgłoś dany post, w ostateczności zgłoś to Moderatorowi lub Administratorowi.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
 • Bezpodstawna skarga na Użytkownika/członka ekipy Pykownia.pl będzie skutkowała otrzymaniem ostrzeżenia (warna) o wartości 4. 
 • Wobec wszystkich prób ataków DDoS, będą wszczynane postępowania zgodnie z Art. 268. §1.
 • Inne nieujęte w Regulaminie istotne zasady, może przytoczyć każdy Administrator Forum.
 • Pozostałe przewinienia, które nie zostały tutaj wymienione, będą oceniane przez Administrację i na podstawie ich decyzji będą wystawione kary.
 • Decyzja Administratora jest ostateczna i niepodważalna.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 • Nowe/zmodyfikowane podpunkty w głównych regulaminach Forum będą pogrubione przez miesiąc od wprowadzenia.
   

Polityka prywatności: https://pykownia.pl/privacy
O plikach cookies: https://pykownia.pl/cookies

 

USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
 

Autor: @ ☆ Happier ☆
Edycja: @ HOW?!
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2019 r.

 • Lajk 3
 • Dzięki! 1

sygnatura.png

Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Junior Admin

18.08.2019 - aktualizacja regulaminu.

 • W ciągu ostatnich dni zająłem się zbiorczą aktualizacją głównych regulaminów Forum, głównie pod względem estetycznym, by te były bardziej przejrzyste i czytelniejsze, aczkolwiek nie odbyło się bez poprawek. W związku z tym, zaszły także całkiem spore zmiany w wszechobejmującym regulaminie Forum. Nie zmienił się on całkowicie, zmianie uległy jedynie niektóre podpunkty.
 • Pojawił się też nowy punkt (chodzi o §3, dotyczący ostrzeżeń - nie chciałem, by informacje o nich były rozrzucone w  punktach §1, §2 i §6, więc zebrałem wszystko do jednego, oddzielnego punktu), a także kilka nowych podpunktów w §1, §2, §4, §6. 
 • Abyście nie musieli czytać całego regulaminu od nowa oraz doszukiwać się zmian, wszystkie nowe punkty zostały pogrubione, zresztą dodano także punkt o tym mówiący: "Nowe/zmodyfikowane podpunkty w głównych regulaminach Forum będą pogrubione przez miesiąc od wprowadzenia." - tak jest w tym przypadku, zaczyna obowiązywać od momentu edycji. Oczywiście najlepiej jest przeczytać cały regulamin, aby rozumieć sens zmodyfikowanych punktów i ogólnie odświeżyć sobie zasady.
   

Oprócz tego, drobne zmiany zaszły również w:

Nie będę pisał w tych tematach, że doszło do aktualizacji. Nowe/zmodyfikowane punkty zostały pogrubione, więc informuję tutaj, wykorzystując okazję, żeby było wszystko w jednym miejscu. 

 • Lajk 4
 • Dzięki! 1

76561197978134532.png

t1DmVF2.jpg

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...